» Екипът
Главен редактор
телефон: (02) 461 54 05
Редактори
телефон: (02) 461 54 04
телефон: (02) 4615 410
Работа с клиенти
e-mail: sales@idg.bg
телефон: (02) 461 54 18