Главен редактор
телефон: (02) 461 54 17
Редактори
телефон: (02) 461 54 04
Работа с клиенти
e-mail: sales@idg.bg
телефон: (02) 461 54 18