PPCWORLD.BG - Водещото онлайн издание за компютри и интернет. През март 2015 г. PC World премина изцяло в онлайн формат, а екипът пренасочи усилията си към развитието на сайта www.pcworld.bg, за да може да осигури още по-навременно, актуално и интересно съдържание с високото качество, на каквото са свикнали читателите. Така съдържанието става още по-лесно достъпно за практически неограничен брой читатели.

IDG.BG е технологична и лайфстайл медия, която предлага богато съдържание в сферата на ИТ, науката, мобилните технологии и Интернет културата. В края на 2014 г. сайтът получи цялостен редизайн, ново лого и обновена концепция, залагаща много овече на собственото съдържание и с по-силен фокус върху технологичните ентусиасти. Наред със силния фокус върху забавлението, технологиите и науката, IDG.BG продължава да следи и важните и интересни бизнес събития и тенденции в тези сфери. Дизайнът на сайта е респонсивен, което означава, че е пълноценно и удобно достъпен през смартфони и таблети.

Обявите за работа остават неизменна част от съдържанието на кариерната зона, като ще осигуряват връзката между предлагащите и търсещите работа на технологичния пазар. По силата на партньорство между КАРИЕРИ Капитал и Computerworld, публикувайки комбинирана обява за работа в двете медии, работодателите могат да достигнат до целева аудитория от над 200 000 души.

В стремежа си да бъде конку­рентен и модерен, технологич­ният бизнес седмичник вестник Computerworld постоянно осъвре­менява сайта си. На сайта в отделни секции са изведени водещите теми, горещи­те новини, последните и най-чете­ните публикации, интервю, слайд­шоу, видео-новини, анализи. Класацията на ИКТ компаниите в България „ТОП 100“ също е в отделна секция, в която са налични таблични данни от 1998 г. досега. В отделна секция е структури­рана и информацията за ежегодния конкурс “ИТ Проект”, който вест­никът организира от 2004 г. на­сам, представящ най-значимите и успешно внедрени ИТ системи и решения, реализирани в частния и държавния сектор през годината.

Две от най-важните звена във всяка организация са тези, които управляват финансовите и информационните процеси, а тяхната съвместна работа е предпостав­ка за вземането на правилни и навременни управленски решения. CFO.CIO.bg си поставя за цел да бъде среда за взаимодействие между тези две звена, фокусирайки се на теми като: приложението на информа­ционните технологии за целите на ефективното финансово управление; добри практики в сферата на финансовото управление; управление на риска.

Сайтът на списание CIO пред­ставя подбрани от редактори­те и публикувани само онлайн ва­жни новини и данни от проучвания и анализи, свързани с развитието на корпоративните информацион­ни технологии, както и статиите от всички броеве на изданието. Тематиката на материали­те обхваща ERP, CRM, BI, ИT си­гурност, CAD/CAM и GIS систе­ми, управление на проекти, Cloud Computing, Green IT и други. В подраздел е структурирана и информацията за ежегодния конкурс “ИТ Мениджър на годината”. Слайдшоу публикации, видео мате­риали и технологичен речник допъл­ват разбнообразните информацион­ни формати, които CIO.bg предлага. Наличен е и месечен бюлетин, обхващащ всичко по-интересно от CIO света.

Интернет страницата предоставя на читателите на списанието и на онлайн посетителите редица нови възможности. Освен по-лесен и бърз достъп до всички броеве на Networkworld България от 2000 г. досега, сайтът www.networkworld.bg има секция за новини, в която се публикуват всички новости, свързани с мрежовите, комуникационни и телекомуникационни продукти и услуги. Добавени са 4 инфоцентъра, обединяващи статии, новини и анализи в областите „Съхранение на данни“, „ИТ Сигурност“, „Структурни кабелни системи“ и „Телекомуникации“, както и „Речник на мрежовите термини“, който се допълва и обогатява непрекъснато.

Добрата идея е началото - останалото е Business How Business How (b-how) е медиен проект, насочен към стартиращи компании в областта на информационните и комуникационни технологии. Слоганът на това начинание е „Business How – Съветник по предприемачество“, защото амбициозната цел на информационния сайт е той да се превърне в онлайн платформа за взаимодействие между бъдещите предприемачи и реалния бизнес. Сайтът съдържа информация, която би насочила потенциалния предприемач в правилната посока. Рубриките са създадени с цел да предоставят полезна информация на всеки заинтересован - от начинаещия бизнес, през инвеститорите и доставчиците на услуги, до институциите и организациите с интерес по темата предприемачество.

Бизнес бюлетини
Bulgarian ICT Market Weekly Review

Седмичен, на английски език
Аудитория: 900 ИТ мениджъри, управляващи директори и маркетинг мениджъри от чужбина, повечето от които отговарящи за бизнеса на компаниите им на българския пазар.
Съдържание: представя резюмета на най-важните новини от седмицата у нас (собствена информация от ICT Media), съобщения за обществени поръчки.

e-Daily

Ежедневен електронен бюлетин. Бюлетинът разполага и с безплатно мобилно приложение.
Аудитория: 3000 абоната – ИТ мениджъри във финансови институции, администрацията и частния сектор, управляващи директори, маркетинг и продуктови мениджъри на фирми.
Формат: 20 – 25 съобщения дневно.

Технологични бюлетини
i-Сигурност

Седмичен
Аудитория: 2400 експерти по сигурността, системни администратори, продуктови мениджъри.
Съдържание: антивирусна и антиспам защита, следи за пробивите в сигурността на ОС и програмите за работа в мрежа, хардуерните и софтуерни защитни стени и т. н.

Мрежи и комуникации

Двуседмичен
Аудитория: 1900 мрежови и системни администратори, ИТ и продуктови мениджъри, домашни потребители.
Съдържание: Новити и анализи в сферата на LAN, VLAN, WAN, GSM, 3G и други технологии, тяхната конфигурация, поддръжка и мониторинг.

Програмиране

Двуседмичен
Аудитория: 1350 разработчици, програмисти, мениджъри на проекти.
Съдържание: обръща внимание на новостите в средите за разработка и инструментите за създаване на код, публикува конкретни примери за уеб разработчици, програмисти и SQL специалисти.

PC World бюлетин

Седмичен
Аудитория: 2200 абонати, изданието помага на любителите и професионалистите да планират инвестициите в нови технологии и продукти у дома и на работа.
Съдържание: публикува най-четените и интересни новини и хардуерни ревюта от изминалата седмица.