CFO.CIO.bg – управление на финансите в дигиталната икономика

До скоро финансовите директори бяха фокусирани върху въпроси свързани с контрола на корпоративните средства и отчетността. Но от днешните CFO се очкава да бъдат стратегически партньори на бизнеса. Често финансовите ръководители отговарят за аспекти свързани с регулациите, човешките ресурси и информационните технологии.

CFO.CIO.bg си поставя за цел да бъде среда за взаимодействие между тези звена, фокусирайки се на теми като:

  • Приложението на информационните технологии за целите на ефективното финансово управление.
  • Добри практики в сферата нафинансовото управление
  • Управление на риска
  • Управление на човешките ресурси

Публикациите и други информационни материали за CFO.CIO.bg се подготвят от: KPMG, Pricewaterhouse Coopers, Ernst &Young, Ciela, Мobilis.bg и екипа насписание CIO.

Наличен е и месечен бюлетин,обхващащ всичко по-интересноот CFO света.