Networkworld.bg - Лидер в знанията за мрежите и комуникациите

Списание Networkworld (http://networkworld.bg/) е единственото специализирано българско издание в областта на мрежите и телекомуникациите, осигуряващо технологични новини и анализи в областта на глобалните и локални мрежови продукти и услуги.

Списанието се стреми да срещне технологичния свят и бизнес света, разкривайки как технологичните достижения в дадена област ще донесат предимства на бизнес потребителите. Най-често коментираните области са мобилните мрежи, структурираните кабелни системи, сигурността във всичките ѝ аспекти, центровете за данни и свързаните с тях тенденции като мобилност, виртуализация, облачни услуги.

В изданието се следят предстоящите промени в регулаторната рамка на ЕС и България, които имат най-голямо влияние върху дейността на операторите и ИТ фирмите. Анализира се и въздействието на стандартите в областта на телекомуникациите и Интернет, например единен европейски телеком пазар, авторско право и задължения на Интернет доставчиците, Интернет на нещата (IoT), M2M комуникации, интелигентния град, структурни кабелни системи и др.

АУДИТОРИЯ

  • Комуникационни и мрежови специалисти, вкл. LAN и системни админи-стратори
  • Корпоративен мениджмънт, отговорен за дългосрочните решения в сферата на комуникациите, включителнов телекомуникационни оператори
  • ИКТ консултанти
  • Служители в областта на техническата поддръжка
  • Преподавателите и студентите отспециализираните факултети на висшите учебни заведения