Банер с вграден линк

728 x 90 pix - Leaderboard
300 x 250 pix - Medium Rectangle
468 x 60 pix - Full banner

Тематично ориентиран банер

Размер на банера - 468х60 pix.
Визуализация - по предварително зададени ключови думи.
Банерът се визуализира под статията, когато поне една от думите присъства в нея. Минималният брой думи е 30.

Контекстна реклама с лого

Това е контекстно ориентирана реклама, която се публикува в специализиран обзорен материал на седмична или месечна база. Включва селектирана подборка от статии, посветени на тема, предварително зададена от клиента. Рекламата, която e лого + описателно изречение или слоган, разделя статията на две.

Wallpaper

Нестандартен рекламен формат, при който визията в рекламния банер продължава извън рамките на сайта. Wallpaper визията обхваща рекламно място от двете страни на сайта и в най-видимата част на сайта - под главата и над водещите новини. Wallpaper-ът е с “Н” образна форма. Ширина на хоризонталната греда под главата е 980рх, максималната височина 120рх, минимална височина 20рх. Намира се под основното меню. Допустимо е да не бъде физически свързана със самото фоново изображение на Wallpaper-а. При условие, че подобно свързване е налице, то елементът се намира на 225рх отстояние от началото на страницата и 170 рх от началото на визията.
Технически изисквания:
Съставни файлове: 1
Изискуем файл: .jpg (.psd)
Брой на крайните файлове: 1
Максимален размер: 1640x1200рх
Цена за всички сайтове: CPM - €15

Преходна страница (Transition Page)

Рекламен формат, при който при първоначално зареждане на даден сайт на мястото на началната страница се показва реклама. Особености: в горния десен ъгъл на банера трябва да има бутон “затвори”.
Технически изисквания:
Съставни файлове: 1
Изискуем файл: jpg (png), swf+fla
Брой на крайните файлове: 1
Максимален размер: 800x500рх
Тежест: до 150kb
Цена за всички сайтове: CPM - €15

Разширяващ се банер (Expandable Banner)

Нестандартен рекламен формат, при който изображението увеличава размерите си, когато потребителят премине с курсора върху него, след което се прибира в стандартна рекламна позиция.

Технически изисквания:
Съставни файлове: 2
Изискуеми файлове: .fla + .swf
Тежест: до З0кВ за свит банер
Тежест: до 50кВ за разширен банер
Посока на разширение: По хоризонтала или вертикала, в една посока (наляво, надясно, нагоре, надолу), в зависимост позицията на банера в сайта.
Максимален размер: Определя се, като размерът на банера се удвои по хоризонтала или вертикала.
Цена: 50% оскъпяване върху цената на нормалния банер

Видео банер

Рекламен формат, който след действие от страна на потребителя стартира видео. Видео банерите се позиционират на банерна позиция със стандартен размер 300x250 рх. Задължително трябва да има бутони Play, Pause, Stop и Mute
Технически изисквания:
Съставни файлове: 3
Изискуеми фалове: .fla + .swf + .flv
Размер: 300х250рх
Тежест: до ЗМВ
Цена: посочена в рекламната тарифа

Half Page Banner

Рекламен формат, особено подходящ за имиджова реклама.
Технически изисквания:
Съставни файлове: 1
Изискуеми файлове: .fla + .swf /.jpg/.png
Тежест: до 6ОкВ
Размер: 300х600рх
Цена за всички сайтове: CPM - €6,5

Разлистващ се банер (Peel Ad)

Нестандартен рекламен формат, при който при преминаване с курсора върху изображението то се разлиства и открива второ изображение
Технически изисквания:
Съставни файлове: 2
Изискуеми файлове: .fla + .swf /.jpg/.gif
Възпроизвеждане на звук не е допустимо. Малко изображение (свит банер):
Тежест: до 10кВ
Размер: 75х75рх. Голямо изображение (разгънат банер):
Тежест: до 30кВ
Размер: 500х500рх
Цена за всички сайтове: CPM - €10