www.CIO.bg – най-важните въпроси за корпоративните ИТ 

На сайта на списание CIO се публикуват статиите от всички броеве на изданието плюс специално подбрани важни новини, данни от проучвания и анализи, свързани с развитието на корпоративните информационни технологии и коментари от експерти.

За по-лесна ориентация в съдържанието се поддържат информационни центове по темите “Управление на бизнес процеси”, “ERP, CRM, BI”, “ИT сигурност”, “CAD/CAM”, “ГИС системи”, “Управление на проекти”, “Облачни изчисления” и др.

В подраздел е структурирана и информацията за ежегодния конкурс “ИТ мениджър на годината”, който списание CIO провежда вече 8 години..

Слайдшоу публикации, видео материали и технологичен речник допълват разбнообразните информационни формати, които CIO.bg предлага.

Наличен е и месечен бюлетин, обхващащ всичко по-интересноот CIO света.

ПОСЕЩАЕМОСТ ЗА МЕСЕЦ

 • Уникални: 25 000
 • Импресии: 75 000

ВЪЗРАСТ

 • 15-24 години 21%
 • 25-34 години 25%
 • 35-44 години 24%
 • 45-54 години 23%
 • Над 55 години 4%

ОБРАЗОВАНИЕ

 • Основно и по-ниско 5%
 • Средно 37%
 • Висше/полувисше 56%


ПРОФЕСИОНАЛНА ГРУПА

 • Мениджъри 17%
 • Служители/работници 31%
 • Самонает 5%