Мобилни приложения

Приложението е специално адресирано към всички, които формират идеологията и стратегията за развитие на информационната система в организацията. Разглежда актуални направления, методи и инструменти за създаване на съвременни ИТ решения и представя практически опит в тази област. Търси целенасочено положителни примери за интеграция на усилията на ИТ мениджъри и бизнес ръководители, допринесли за успеха на организацията.


Във фокус са и най-добрите практики при разработката, внедряването и използването на информационни системи, като статиите от тази рубрика се стремят да представят не само технологичната проблематика, но и аспектите свързани с възвращаемостта на ИТ инвестициите, с ролята на човешките ресурси, със специфичните умения необходими за ефективното управление на ИТ проектите.


Приложението предлага, лесна и удобна навигация, както и възможност за бързо споделяне във facebook и twitter.qrcode QRCode

Get it on Google Play Available on the App Store