Обяснение на системата за единна регистрация и вход

Реигстрация
Вход
Профил
Лични данни
Бюлетини
PDF абонамент
Потребител
Коментари
Форум
Потребителски профил
В горната част са потребителските публични данни: ник и аватар, дата на регистрация, публичен e-mail, личен сайт или блог, канал за комуникации и подпис. Тук се появяват само тези данни, които потребителя е попълнил в профила си, освен ако не е избрал опцията "Скрит профил" - тогава дори да са попълнени, данните не се показват. Вместо това се появява съобщение "Потребителят е забранил да се показват личните му данни".

Коментирал
Под публичните данни на потребителя се намира историята на неговата активност. В таб "Коментирал" се показват последните 3 коментара на потребителя, заедно с линкове към новините, за които са направени.

Прочел
В този таб се показват връзките към последните 3 новини/статии, които потребителят, чиито профил разглеждате, е чел, заедно с датата на тяхното прочитане и източника им.

Блог
В тази секция се показват последните четири поста, които потребителя е публикувал в блога на портала idg.bg, заедно с дата и кратко пояснение за всеки от тях.

Форум
Тук се показват последните четири мнения, теми или отговора, които потребителя е оставил във форума на портала idg.bg.

Програми
Този таб показва линкове към последните четири програми, които потребителят е добавил в сайта download.idg.bg. Заедно с линковете има и кратко описание на програмите.

ИТ сайтове
Тук се показват последните четири сайта в сферата на ИТ, които потребителят е добавил в links.idg.bg. Както и при програмите, тук също има кратко описание на публикуваните сайтове.

Прессъобщения
Ако потребителят има добавени прессъобщения, в тази секция ще се покажат линкове към последните четири такива, заедно с датата на публикуване и кратко пояснение към тях.