Обяснение на системата за единна регистрация и вход

Реигстрация
Вход
Профил
Лични данни
Бюлетини
PDF абонамент
Потребител
Коментари
Форум
• Този абонамент Ви предоставя свободен достъп до качените на сайтовете архиви на съответните списания (в PDF формат).
• PDF абонамента е с продължителност 6 или 12 месеца и включва както качените архиви на списанията PC World, NetworkWorld, Computerworld и CIO, така и текущите им броеве за периода на абонамента.
• Абонаментите са отделни за всяко издание, освен комбинираните варианти (Computerworld+Networkworld и Бизнес абонамент).
• Когато направите нов абонамент, той се счита за непотвърден и остава такъв докато не бъдат извършени и потвърдени плащанията по него.
• След като плащанията бъдат потвърдени, съобщението (непотвърден) изчезва и абонаментът за съответното издание става напълно активен.
• Четенето и свалянето на pdf варианта на брой от съответното издание става след вход в потребителския акаунт на страницата на желания брой. (на следващата картинка)
• Повече информация за PDF абонаментите може да намерите тукЧетене и сваляне на броя