Обяснение на системата за единна регистрация и вход

Реигстрация
Вход
Профил
Лични данни
Бюлетини
PDF абонамент
Потребител
Коментари
Форум
• Публикуване
Всеки регистриран потребител може да публикува коментари със собствения си ник (без да се налага да попълва полето "Автор").
• Коментар
Регистрирания потребител, също така се появява с публичните си данни: аватар, подпис, личен сайт, ако те са попълнени.
• Оценяване
Само регистрираните потребители могат да оценяват коментарите на останалите. Разбира се, даден коментар може да се оцени само веднъж, като коментари с оценка по-малка от -15 не се показват на сайта.