COMPUTERWORLD ИКТ TOП 100

Уникална класация на работещите на българския пазар компании от сферата на информационните и комуникационни технологии. През 2016 г. се организира за 19-а поредна година. Компаниите са класирани според техните финансови постижения за предходната финансова година (приходи и брутна печалба). На базата на подадената от компаниите разбивка на приходите се прави сравнителен анализ в сегментите дистрибуция на ИКТ продукти, разработка на софтуер, доставка и инсталиране на комуникационни решения, производство на ИКТ продукти, системна интеграция, аутсорсинг, износ на ИКТ решения и др. За първи път на специална церемония през юли 2016 г. ще бъдат връчени награди на победителите от класацията ИКТ Топ 100 - общата и по сегменти.

АУДИТОРИЯ

  • всички читатели на Computerworld
  • абонатите на вестник Капитал
  • общо над 12 000 читатели, 85% от които във висшето ръководство