CIO e първото и единствено списание в България, ориентирано към ръководителите, които формират идеологията и стратегията за ефективно приложение на ИТ за целите на корпоративния успех.

Лидер в знанията за мрежите и комуникациите

Списание Networkworld (http:// networkworld.bg/) е единствено­то специализирано българско из­дание в областта на мрежите и телекомуникациите, осигуряващо технологични новини и анализи в областта на глобалните и локални мрежови продукти и услуги.