От четвърт век Computerworld България e основен източник на информация за ИТ мениджърите и професионалистите, вземащи бизнес решенията в компаниите. Вестникът анализира най-важните събития и тенденции в индустрията, свързани с иновативни продукти и технологии, осигурява информация за професионално ИТ управление.

CIO e първото и единствено списание в България, ориентирано към ръководителите, които формират идеологията и стратегията за ефективно приложение на ИТ за целите на корпоративния успех.

Лидер в знанията за мрежите и комуникациите

Списание Networkworld (http:// networkworld.bg/) е единствено­то специализирано българско из­дание в областта на мрежите и телекомуникациите, осигуряващо технологични новини и анализи в областта на глобалните и локални мрежови продукти и услуги.