2016 - НАЦИОНАЛНА КОНФЕРЕНЦИЯ ПО ЕЛЕКТРОННО ОБРАЗОВАНИЕ - 12-о издание
13 октомври 2016, София

„ДИГИТАЛНИТЕ ТЕХНОЛОГИИ – ИНСТРУМЕНТ ЗАРАЗВИТИЕ НА Е-ОБРАЗОВАНИЕТО“


Дигиталните технологии са инструментът на младите хора, с който те опознават и преживяват света. Точно затовате се възприемат като естествено условие за качествено образование. ИКТ са важна част от съвременното общество, а електронното образование е неразделна част от процеса на повишаване качеството на обучението. Всеки гражданин трябва да има достъп до дигитални умения, за да бъде пълноправен член на съвременното общество. Много важно за постигането на тази цел е повишаване осведомеността на гражданите за нуждата от подобряване на техните умения за използването на ИКТ. Доброто образование е в основата на просперитета и конкурентоспособността на всяка икономика, затова за поредна година държавата, неправителствените организации и бизнесът се обединяват, за да дискутират предизвикателствата и възможностите за развитие на е-образованието в страната.


Дата: 13 октомври 2016г.


Организатор: ICT Media


Традиционни партньори: Представителство на ЕК в България, Парламентарна комисия по образованието и науката, Министерство на образованието и науката (МОН),Съвета на ректорите в Република България


Участници през 2015 г.: 230


Аудитория:


Организатори: ICT Media съвместно с БАИТ в рамките на проекта eSkills for Jobs


Архив на събитията: