Контакти
Главен редактор Computerworld
телефон: (02) 461 54 17
Главен редактор PCWorld
телефон: (02) 461 54 05
Главен редактор CIO
телефон: (02) 461 54 17
Редактори PCWorld
телефон: (02) 461 54 04
Работа с клиенти
e-mail: sales@idg.bg
телефон: (02) 461 54 18
Директор "Маркетинг"
телефон: (02) 461 54 20
Събития
телефон: (02) 461 54 21, +359 885905266
Събития
телефон: (02) 461 54 03