ICT Media - водещият издател в областта на ИКТ в България


ICT Media, правоприемник на IDG България, е водещият издател в областта на информационните и комуникационни технологии в България, утвърдил се на пазара от 1990 г. насам.

През 1990 г. IDG открива офис в България. От 1996 г. компанията е 100% собственост на International Data Group - най-голямата медийна компания в сферата на информациониите и комуникационни технологии, достигаща до над 200 милиона технологични потребители в 92 държави.

През юли 2006 г. IDG България е закупена от "Икономедиа" и става част от най-голямата група за бизнес медии в страната, издател на вестниците "Капитал" и "Капитал Daily" - наследникът на вестниците "Дневник" и "Пари".

Днес ICT Media е притежател на изключителните лицeнзионни права за търговските марки на International Data Group Communications Inc. (IDG) на територията на България. Това ни дава уникалния шанс да съчетаем високите световни стандарти, следвани от IDG, със специфичните познания и опит на «Икономедиа» за местния медиен пазар.


ICT Media има три основни направления на дейност:

Издателска дейност

  • Computerworld е водещото и най-влиятелно седмично издание в страната в областта на информационните и комуникационни технологии. Читатели на вестника са ИТ ръководствата на големи и средни организации от публичния и частния сектор, собственици и управители на ИТ компании, професионалисти, маркетинг специалисти и консултанти.
  • Computerworld България издава специализирани приложения в различни технологични сегменти. Подготвя уникалната класация на ИКТ компаниите, работещи на българския пазар - ИКТ Топ 100.
  • CIO e първото списание в България ориентирано към ръководителите, които формират идеологията и стратегията за развитие на информационната инфраструктура в организацията, към тези, които се стремят да прилагат технологиите за целите на корпоративния успех.
  • Списание Networkworld е единственото специализирано българско издание в областта на мрежите и телекомуникациите, осигуряващо технологични новини и анализи в областта на глобалните и локални мрежови продукти и услуги.
Форуми и конференции

Форумите и конференциите в областта на информационните и комуникационни технологии са най-бързо развиващата се част от бизнеса на ICT Media през последните години. Те са както по вертикални сегменти, като финансов сектор, администрация, енергетика и ютилитис, така и по горещи технологични теми: ERP и СRМ решения, дерегулацията на пазара в телекомуникациите, информационна сигурност и пр. Oсигуряват уникална възможност за работни срещи и обмяна на информация между вземащите решения в съответната област с представители на водещите ИКТ компании.

Онлайн дейности

Онлайн бизнесът на ICT Media набра скорост през последните две години, като регистрира средногодишен ръст от 40%. IDG.BG е най-популярният български портален сайт, посветен на информационните и комуникационни технологии. Той предлага пакети от услуги както за бизнес, така и за домашни потребители. Публикува ежедневни новини, справочна и аналитична информация за компютърни продукти и услуги, както и за фирмите от ИТ бранша и доставчиците на интернет и комуникационни услуги.


От 2012 година PC World България, най-популярното компютърно списание у нас, насочено преди всичко към домашните потребители, любители и професионалисти, ИТ мениджъри и системни администратори в малки и средни предприятия, премина към изцяло дигитален формат. То се разпространява само в тази сравнително нова за българския медиен пазар форма, която всъщност е точно копие на досегашния печатен вариант на изданието.


В сайтовете на изданията - www.computerworld.bg, www.pcworld.bg, www.cio.bg и www.networkworld.bg - можете да намерите онлайн новини, архива на изданията от последните години, справочна информация за сектора в страната и др.
Бюлетини

ICT Media публикува 2 електронни бизнес бюлетина - ежедневен на български език с 25-30 горещи новини и седмичен на английски език (ICT Market Weekly Review), фокусиран върху ИКТ бизнеса и проектите в тази област в страната.


Три на брой са технологичните бюлетини - за сигурност, мрежи и комуникации и програмиране.

PC World бюлетин публикува най-четените и интересни новини и хардуерни ревюта от изминалата седмица.


CFO.CIO.bg
– финансите и ИТ ръка за ръка


Две от най-важните звена във всяка организация са тези, които управляват финансовите и информационните процеси. Новият сайт CFO.CIO.bg си поставя за цел да бъде среда за взаимодействие между тези две звена. 

Уебинарите са нов формат, който IDG.BG развива от началото на 2010 г. Тази форма на интерактивна комуникация е логично продължение на провежданите до момента дискусии под формата на „чат“. Уебинарите се провеждат в реално време по актуални теми, вълнуващи българския ИТ бизнес и потребителите на ИТ технологии. Иновативният подход на IDG.BG при провеждане на дискусиите е доказал своята ефективност в достигане до конкретна, тясно таргетирана целева аудитория. От началото на годината в онлайн канала http://discussions.idg.bg са проведени аудио-визуални срещи по теми като:
- е-Government - атрактивен сектор за публично-частно партньорство
- Специализирани софтуерни решения за SMB
- Аутсорсингът – в помощ на ефективния и спестяващ разходи бизнес
- BI – не просто система, а начин на управление на фирмата

Планирайте с ICT Media

Вече 20 години ICT Media e вярна на мисията си да съдейства на своите партньори при навлизането и утвърждаването им в различните сегменти на българския ИКТ пазар. С разработените от нашия екип интегрирани маркетингови програми, включващи печатна реклама, участие в конференции и он-лайн присъствие, можете да достигнете бързо и ефективно до своите настоящи и потенциални клиенти.

Съчетавайки дългогодишния си опит на пазара с висококвалифицирания екип от журналисти и рекламни консултанти ние ви гарантираме професионална подкрепа и възможности за успешно позициониране и реализация на българския пазар.