“ИТ ПРОЕКТ НА ГОДИНАТА”

Конкурсът се провежда за 13-а поредна година, като всеки проект бива представян на страниците на в-к Computerworld в постоянната му рубрика, посветена на успешните ИТ решения в България. През първите 3 г. инициативата бе подкрепена от Първа инвестиционна банка, през 2007 г. Партньор бе ПроКредит банк, а от 2008 г. досега - Банка ДСК. За периода 2004 г. - 2014 г. във вестника са представени близо 300 проекта.

Категориите, в които се състезават проектите, са национални ИТ проекти, реализирани в администрацията, и национални ИТ проекти, изпълнени в корпоративния сектор (в големи промишлени предприятия, финансови институции и др.). Сред носителите на голямата награда досега са големи проекти като БИМИС в Агенция "Митници", системата на НЕК, диспечерската GPS система в Софийски градски транспорт. С приза „ИТ проект на годината“ са отличавани още Националната система за спешни повиквания чрез номер 112, специална награда получи проектът за въвеждане на IBAN. В конкурса за 2014 г. първа награда в публичния сектор спечели Проектът за повишаване на капацитета на академичния състав от педагогическите специалности на СУ „Св. Климент Охридски“, а в корпоративния сегмент бе отличен проектът за интеграция между BPM, DMS и застрахователна система за моделиране на бизнес процеси в ЗАД "Алианц България".

В конкурса „ИТ проект на 2015 г.“ се въвеждат по 3 подкатегории на основните две категории, а именно:
- В публичния сектор - "Централна администрация", "Местна власт", “Образование и здравеопазване”;
- В частния сектор - “Големи компании” (над 250 души персонал), "Средни и малки компании" (над 10 до 250 души персонал), "Микропредприятия" (до 10 души персонал).

СПЕЦИАЛЕН БРОЙ „ИТ ЛИДЕРИ“

През 2016 г. излиза юбилейният брой на вестника „25 г. Computerworld“. Освен традиционното отразяване на номинираните организации в конкурса “ИТ проект на годината”, в броя ще има обзор на технологичното развитие по света и у нас, визиите на водещи компании и личности за развитието на технологиите и на българския ИКТ сектор. История, настояще и перспективи в сферата на компютрите, софтуерните приложения и комуникациите в светлината на общото развитие на бизнеса и потребителите.

ПРОЕКТ "BULGARIAN ICT WATCH"
Април 2016

Издание и кръгла маса, фокусирани върху възможностите и предизвикателствата пред българските ИТ компании, които са активни на външните пазари.

Изданието BULGARIAN ICT WATCH e на английски език, насочено е към чуждестранни партньори на български фирми, изнасящи собствени ИКТ продукти и услуги. Съдържа специализирани анализи и обзори за технологичния сектор, данни за приходите от ИТ износ; статистика от официални източници.

Кръглата маса BULGARIAN ICT WATCH е съвместна инициатива на ICT Media и БАСКОМ, която има за цел да осигури конструктивен диалог между ИТ фирмите и държавата за конфигуриране на стъпки, стимулиращи развитието на сектора. Събитието засяга и дискутира предизвикателствата пред ИТ бранша - все по-силно очертаващият се дефицит на кадри за ИТ бранша, намиране на правилните насърчителни държавни политики за растеж, навлизането на новипазари.

ПРОЕКТ ТОП ИКТ РАБОТОДАТЕЛ
Октомври 2016

Проектът е съвместна инициатива на ICT Media и JobTiger. Инициативата включва пет основни компонента:

  • Анкета-изследване и класация на водещите компании от сектора на информационните и комуникационни технологии (ИКТ), развиващи дейност в България, на база специално разработена за целта методология за определяне на предпочитан работодател.
  • Кръгла маса, на която се представят изводите от проучването.
  • Вечерна церемония (в деня на провеждане на кръглата маса), на която се награждават победителите от класацията ТОП ИКТ работодател.
  • Специализирано печатно издание, в което се представят и анализират данните от изследването.
  • Сайт, който съдържа информацията по всеки от отделните компоненти на проекта. Провеждането на проучването за конкретен бранш позволява постигане на по-висока обективност и сравнимост на резултатите и данните сред компаниите –участници.