Информационни ресурси за ИТ директорите и бизнес лидерите в ерата на цифровия бизнес

CIO e първото и единствено списание в България, ориентирано към ръководителите, които формират идеологията и стратегията за ефективно приложение на ИТ за целите на корпоративния успех. Вече повече от 10 г. изданието предоставя на технологичните и бизнес лидери задълбочени анализи за актуалните тенденции в света на корпоративните ИТ, добри практики при реализацията на информационни решения и утвърдени методологии за управление на проекти и организация на дейностите в сферата на информационното обслужване. Разглежданите теми помагат на ИТ мениджърите и други бизнес ръководители да разберат по-добре ролята на ИТ за постигане на бизнес целите. Автори на статиите в сп. CIO са ИТ ръководители, доказани експерти или журналисти с продължителна специализация в отразяването на технологична тематика. Списанието разглежда широк кръг от теми, включително актуални направления, методи и инструменти за създаване на съвременни ИТ решения. Част от уникалното съдържание на изданието са няколко ежегодни проучвания, провеждани от екипа на CIO по темите “Българският пазар на бизнес софтуер”, “9 въпроса за ИТ сигурността”, “Пазарът на технически приложения в България”,“Инвестиционните предпочитания на финансовия сектор”, “8 въпроса за ИТ кадрите”, “Българският пазар на облачни услуги” и др.

АУДИТОРИЯ

  • ИТ ръководители, мениджъри по ИТ сигурност
  • изпълнителни и финансови директори
  • ИТ анализатори и ИТ професионалисти
РЕДАКЦИОННО СЪДЪРЖАНИЕ

  • Интервюта с ИТ и бизнес мениджъри
  • Добри практики при реализацията на ИТ проекти
  • Технологични иновации
  • Успешни мениджмънт подходи

НАГРАДИ „ИТ МЕНИДЖЪР НА ГОДИНАТА”

Съвместно с Клуба на ИТ мениджърите в България, от 2008 г. досега списание CIO организира престижния конкурс „ИТ мениджър на годината”. Тази инициатива има за цел да съдействаза издигане позицията и авторитета на ИТ мениджърите в ръководството на фирмите и институциите в България, както и да стимулира ефективното използване на информационните технологии в дейността на компаниите в различни сегменти на индустрията.

Наградата ИТ мениджър на годината се връчва в три категории – “Мениджмънт”, “Ефективност” и “Иновации”, съответно за постижения при управлението на ИТ екипа и ИТ дейностите, оползотворяване потенциала на ИТ, изграждане на ефективни и иновативни решения.